مدرسه ابتدایی یگانه
تابلوی سالن دبستان
تابلوی سالن دبستان
تابلوی سالن دبستان
تابلوی سالن دبستان
تابلوی سالن دبستان
تابلوی سالن دبستان
تابلوی سالن دبستان


اهدای مدال طلایی هفته

در هر هفته از هر کلاس یک دانش آموز به عنوان دانش آموز برتر انتخاب می شود . این دانش آموز در همه ی ضمینه ها برتر کلاس خود و مدرسه است ؛ از نظر اخلاقی ، درسی ، بهداشتی ، نظم ، حضور در حیاط و صف و... .به این دانش آموز برتر مدال طلا اهدا می شود .

مدال آوران هفته ، 2/12/93:

 

کلاس 1/1 : آقای رحیم زاده

کلاس 2/1 : آقای فتحی

کلاس 3/1 : آقای سعیدی

کلاس 1/2 : آقای کلانتری

کلاس 2/2 : آقای سعیدی

کلاس 3/2 : آقایان شفیعی

کلاس 4/2 : آقای پیرزاده

کلاس 1/3 : آقای رمضی

کلاس 2/3 : آقای بایمانی

کلاس 3/3 : آقای داداشی

کلاس 4/3 : آقای سپهرطلایی

کلاس 5/3 : آقای عابدینی

کلاس 1/4 : آقای نظرسلطان

کلاس 2/4 : آقایان حقیقت

کلاس 3/4 : آقایان خسروی

حدیث روز

خدايا نيرومندم نما در آن روز به پا داشتن دستور فرمانت وبچشان در آن شيرينى يادت را ومهيا كن مرا در آنروز راى انجام سپاس گذاريت به كـرم خودت نگهدار مرا در اين روز به نگاه داريت وپرده پوشى خودت اى بيناترين بينايان.

پایه ها     

          پایه اول

          پایه دوم

          پایه سوم

       

بازگشت به بالا