مدرسه ابتدایی یگانه
تابلوی سالن دبستان
تابلوی سالن دبستان
تابلوی سالن دبستان
تابلوی سالن دبستان
تابلوی سالن دبستان
تابلوی سالن دبستان
تابلوی سالن دبستان


جلسه مدیران

گردهمایی کلیه ی مدیران مدارس دولتی و غیردولتی منطقه دو و همکاران اداره منطق دو.

در این گردهمایی بازدید از مدرسه نیز به عمل آمد.

  • IMG_0078
  • IMG_0082
  • IMG_0083
  • IMG_0084
  • IMG_0089
  • IMG_0094
  • IMG_0097
  • IMG_0102

حدیث روز

خدايا نيرومندم نما در آن روز به پا داشتن دستور فرمانت وبچشان در آن شيرينى يادت را ومهيا كن مرا در آنروز راى انجام سپاس گذاريت به كـرم خودت نگهدار مرا در اين روز به نگاه داريت وپرده پوشى خودت اى بيناترين بينايان.

پایه ها     

          پایه اول

          پایه دوم

          پایه سوم

       

بازگشت به بالا