مدرسه ابتدایی یگانه
تابلوی سالن دبستان
تابلوی سالن دبستان
تابلوی سالن دبستان
تابلوی سالن دبستان
تابلوی سالن دبستان
تابلوی سالن دبستان
تابلوی سالن دبستان


غنی سازی اتاق فیزیک و آزمایشگاه شیمی

در این کارگاه فیزیک ، ریاضی سعی بر این است که مطالعات کتاب علوم و ریاضی از حالت تئوری محض به شکل علمی درآید .

در آزمایشگاه شیمی نیز با ایجاد آزمایشگاهی ساده ولی غنی به لحاظ امکانات متعارف در این واحد آموزشی و قرار دادن تجهیزات آن در دسترس شاگردان تلاش می کنیم تا رغبت و علایق آنها را به سمت دستاوردهای علمی سوق دهیم .

 

  • IMG_0224
  • IMG_0225
  • IMG_0228
  • IMG_0231
  • IMG_0262
  • IMG_0265
  • IMG_0267
  • IMG_0268

 

حدیث روز

خدايا نيرومندم نما در آن روز به پا داشتن دستور فرمانت وبچشان در آن شيرينى يادت را ومهيا كن مرا در آنروز راى انجام سپاس گذاريت به كـرم خودت نگهدار مرا در اين روز به نگاه داريت وپرده پوشى خودت اى بيناترين بينايان.

پایه ها     

          پایه اول

          پایه دوم

          پایه سوم

       

بازگشت به بالا