فعالیت های کلاس 4/5

گزیده ای از فعالیتهای کلاس 4/5 - خانم هاشم زاده سال تحصیلی 95-94

زنگ ریاضی

  • IMG_2129
  • IMG_2130

زنگ علوم

  • 20151130_095635
  • 20151130_095717

زنگ فارسی

  • IMG_2128

زنگ اجتماعی

  • IMG_2131
  • IMG_2132

فعالیت های کلاسی

  • 20151223_113942
  • 20151223_114206
بازگشت به بالا