صفحه اصلیپرورشیمراسم و بزرگداشت


نذری 28 صفر

نذری 28 صفر

  • IMG_0031
  • IMG_0041

حدیث روز

خدايا بپوشان در آن با مهر ورحمت وروزى كن مرا در آن توفيق وخوددارى وپاك كن دلم را از تيرگيها وگرفتگى هاى تهمت اى مهربان به بندگان با ايمان خود.

بازگشت به بالا