اردوی سرزمین عجایب

اردوی سرزمین عجایب

 

  • Picture 198
  • Picture 200
  • Picture 203
  • Picture 210
  • Picture 211
  • Picture 213

 

حدیث روز

خدايا قرار بده روزه مرا در آن روزه داران واقعى وقيام وعبادتم در آن قيام شب زنده داران وبيدارم نما در آن از خواب بى خبران وببخش به من جنايتم را در اين روز اى معبود جهانيان ودر گذر از من اى بخشنده جنايات كاران.

بازگشت به بالا